W sobotę, 6 października odbyły się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdyńskie Targi Zdrowia, które były pierwszą tego typu imprezą w Gdyni. W targach uczestniczyło prawie 300 osób, 245 skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych, 47% z nich skierowano do dalszej diagnozy. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia było Gdyńskie Centrum Zdrowia, jednostka budżetowa miasta.

Gdyńskie Targi Zdrowia odbywające się pod nazwą „Opieka w zdrowiu i chorobie” miały charakter otwarty i były całkowicie bezpłatne. Każdy mógł przyjść i wziąć udział w jednym z pięciu równocześnie przebiegających paneli. Była możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych (w kardiobusie, osteobusie, słuchobusie, analizy składu ciała, badań poziomu glukozy, badań ciśnienia), wziąć udział w warsztatach w ramach „Pokoju pokazowego”, gdzie prezentowano najlepsze sposoby sprawowania opieki nad osobą leżącą, wziąć udział w konsultacjach z prawnikami, fizjoterapeutami, podologiem, a także posłuchać ciekawych wykładów czy zapoznać się z ofertami wystawców.

Zainteresowanie targami dowodzi, że potrzeba nam takich przedsięwzięć, dlatego postaramy się, aby targi stały się imprezą cykliczną – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Targi były skierowane przede wszystkim do osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, a także ich rodzin. 108 uczestników zadeklarowało, że jest osobą z niepełnosprawnością lub osobą przewlekle chorą. Najliczniej reprezentowana była grupa wiekowa osób powyżej 60. roku życia, która stanowiła aż 42% uczestników. Wśród osób, które skorzystały z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych aż 52% było w przedziale wiekowym 51 – 70 lat. Drugą najliczniej reprezentowaną grupą, która korzystała z badań, były osoby w wieku 71 – 93 lata – było ich aż 57, co stanowiło ponad 23% wszystkich przebadanych.
Źródło: www.gdynia.pl