Formy opieki nad seniorami w Gdyni

 

Usługi finansowane przez publiczny sektor ochrony zdrowia

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL)

NA CZYM POLEGA?

 

Usługi finansowane przez publiczny sektor zabezpieczenia społecznego

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

NA CZYM POLEGA?

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

NA CZYM POLEGA?

 

Usługi Opiekuńcze

• Dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, z trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu, zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny i opiekunowie

NA CZYM POLEGA?

 

Usługi Opiekuńcze – świetlica

NA CZYM POLEGA?

 

Usługi Opiekuńcze – teleopieka

NA CZYM POLEGA?

 

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

NA CZYM POLEGA?

 

Mieszkalnictwo wspierane

NA CZYM POLEGA?

 

Ośrodek Wsparcia z czasowym pobytem i opieką całodobową

NA CZYM POLEGA?

 

Dom Pomocy Społecznej

NA CZYM POLEGA?

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, tel. +48 58 782 01 20, tel. +48 58 625 93 37, tel. +48 58 782 01 28, sekretariat@mopsgdynia.pl
Opracowanie własne na podstawie wykładu pt. „Formy opieki nad seniorami w Gdyni” M. Szymański MOPS Gdynia, Gdyńskie Targi Zdrowia, 06.10.2018.