Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku został utworzony w 1973 roku we Francji. W Polsce pierwszy UTW powstał w Warszawie w 1975 roku. Obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w dwóch formułach: tradycyjnej (tzw. francuskiej) oraz nowej (tzw. brytyjskiej). Według pierwszej z nich, słuchaczem UTW może być osoba z wyższym wykształceniem, a wykłady prowadzone są przez przedstawicieli kadry wyższej uczelni, przy której powstał i działa UTW. Według drugiej z nich, studentem może być każdy senior, a kształcenie nie jest prowadzone przez wyższą uczelnię. Obecnie w Polsce działa łącznie ponad 300 uniwersytetów. Uniwersytety Trzeciego Wieku dają możliwość kształcenia się z różnych dziedzin i rozwoju intelektualnego również w późnym wieku. Proponowane zajęcia mają formę wykładów i zajęć warsztatowych. Dotyczyć mogą literatury, języków obcych, historii, socjologii, prawa, psychologii, zdrowia itp. UTW organizują również zajęcia ruchowe i wycieczki. Zajęcia najczęściej organizowane są raz lub dwa razy w tygodniu.

Do utworzenia UTW konieczne jest także znalezienie stałych miejsc do odbywania spotkań i prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz znalezienie wykładowców, którzy regularnie prowadziliby nauczanie dla seniorów. W modelu francuskim UTW to szkoła wyższa zapewnia kadrę oraz  pomieszczenia wykładowe. W modelu angielskim nie trzeba szukać uczelni wyższej, jednak seniorzy muszą sami nawiązać kontakty z wykładowcami i zorganizować odpowiednie sale dydaktyczne.

O pomoc w tym zakresie osoby starsze mogą się zwrócić do organizacji pozarządowych (np. stowarzyszeń lub fundacji). Mogą też sami założyć własną organizację, która na przykład będzie pozyskiwać środki na honoraria dla wykładowców czy na wynajęcie pomieszczeń.

Pamiętaj, że za zajęcia często są płatne – nie są to jednak wygórowane kwoty.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W Gdyni w Centrum Aktywności Seniora działa Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Proponuje szeroki wachlarz wykładów, warsztatów, lektoratów, zajęć ruchowych i artystycznych. Szczegóły znajdują się na stronie: www.cas.gdynia.pl/aktualnosci/aktualnosci-gutw

Niemniej szeroką działalność edukacyjną ma Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzony przez Fundację FLY – szczegóły dostępne na stronie: www.fundacjafly.pl/index.php/en/plan-zajec

Również przy Akademii Marynarki Wojennej działa Uniwersytet Trzeciego Wieku – szczegóły znajdują się na stronie: www.amw.gdynia.pl/index.php/kursy-i-szkolenia/uniwersytet-trzeciego-wieku Tematyka oferowanych zajęć ściśle wiąże się z morzem. Na zajęcia zaprasza także Akademia Srebrnego Wieku. Szczegóły na stronie: www.seniorzy.ymca.pl/index,Strona_glowna.html