Pierwsza pomoc

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

ZADŁAWIENIE

Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, do którego może doprowadzić np. szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów czy połknięcie przez dziecko małego przedmiotu. Zadławienie jest stanem zagrożenia życia, z którym można się spotkać na co dzień.

Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej pomocy możesz uratować komuś życie! Pomoc przy zadławieniu – należy do tych stanów zagrożenia życia, z którymi można spotkać się codziennie.

Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!

Jak postępować przy zadławieniu?

• Gdy poszkodowany przestał kaszleć, ale jest przytomny należy:

 1. pochylić poszkodowanego do przodu,
 2. 5 x energicznie uderzyć w okolicę międzyłopatkową.

• Gdy uderzenie nie pomaga zastosować tzw. chwyt Heimlicha (Uwaga!!! Nie stosować wobec kobiet w ciąży):

 1. pochylić poszkodowanego,
 2. objąć rękoma kładąc jedną część na nadbrzuszu (pod mostkiem),
 3. drugą ręką objąć zaciśniętą pięść,
 4. i energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze.

 

Jeśli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112.

Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy rozpocząć reanimacje!

 

 

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

REANIMACJA
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO)

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.

Niemowlę

 1. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje.
 2. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech – lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę.
 3. Wykonaj 5 wdechów ratowniczych.
 4. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej – uciskaj mostek dwoma palcami na głębokość 1/3 wymiaru przednio-tylnego.
 5. Wykonaj 2 oddechy ratownicze.
 6. Po upływie 1 minuty wołaj, zadzwoń lub udaj się po pomoc.
 7. Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu karetki lub do momentu powrotu funkcji oddechowej

 

Dziecko w wieku przedszkolnym

 1. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje.
 2. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech – lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę.
 3. Wykonaj 5 wdechów ratowniczych.
 4. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej – uciskaj mostek jedną bądź dwiema rękami w zależności od wieku dziecka na głębokość 1/3 wymiaru przednio-tylnego.
 5. Wykonaj 2 oddechy ratownicze.
 6. Po upływie 1 minuty wołaj, zadzwoń lub udaj się po pomoc.
 7. Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu karetki lub do momentu powrotu funkcji oddechowej.

 

Dorosły

 1. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje.
 2. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech – lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę.
 3. Zawiadom służby ratownicze.
 4. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej – uciskaj mostek, jedną rękę układamy na mostku, drugą kładziemy na wierzch splatając palce.
 5. Wykonaj 2 oddechy ratownicze.
 6. Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu karetki lub do momentu powrotu funkcji oddechowej

 

Źródło: http://www.bezpiecznedziecko.eu/rko-resuscytacja-krazeniowo-oddechowa/

REAGUJ, POMÓŻ, RATUJ!!!
TEL. 999 LUB 112

 

 

PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

Zranienia

 

Rana jest to przerwanie ciągłości tkanki skórnej lub błon śluzowych np. jamy ustnej. Rozległość i głębokość ran zależy od rodzaju urazu, jego siły i miejsca na które działał.

Pierwsza pomoc przy zranieniach:

 • zatamować krwotok (w przypadku dużego krwawienia) – ucisk bezpośredni, opatrunek hemostatyczny, opaska uciskowa (w przypadku kończyn),
 • zabezpieczyć rany jałowym opatrunkiem – bezpośredni na ranę położyć jałową gazę (nie kłaść na rany waty, ligniny, chusteczek higienicznych itp.),
 • nie dotykać rany palcami ani żadnymi środkami niejałowymi,
 • nie usuwać ciał obcych tkwiących w ranie, nie przemywać ran,
 • całość bandażować bandażem dzianym,
 • kontrolować czynności życiowe poszkodowanego (oddech i tętno),
 • zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny,
 • kontrolować tętno poniżej miejsca złożenia opatrunku,
 • w przypadku przemoknięcia opatrunku nałożyć kolejną warstwę materiału chłonącego i przymocować ją bandażem.

 

Złamania

Złamanie – jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej.

Złamania dzielimy na:

 • proste,
 • wieloodłamowe (kość złamana w wielu miejscach i na wiele części),
 • otwarte,
 • zamknięte.

Pierwsza pomoc przy złamaniach:

 • złamaną kość należy unieruchomić postępując z zasada, że muszą być unieruchomione względem siebie stawy przylegające do uszkodzonej kości,
 • nie wolno poruszać kończyną ani usiłować jej nastawiać,
 • jeśli jest to złamanie otwarte, zatamować ewentualny krwotok i nałożyć na ranę jałowy opatrunek (bezpośrednio na ranę nałożyć ostrożnie jałowy gazik, tak aby nie wcisnąć złamanej kości ani jej odłamków),
 • nie ruszać ratowanego bez wyraźnej potrzeby,
 • nie przemieszczać ratowanego bez wcześniejszego unieruchomienia złamanej części ciała,
 • nie zostawiać ratowanego samego,
 • wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 112 lub 999.

 

Oparzenia

Oparzenie – jest to uszkodzenie skóry oraz tkanek pod nią leżących na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego.

W zależności od czynnika uszkadzającego oparzenia można podzielić na:

 • termiczne,
 • chemiczne,

Pierwsza pomoc przy oparzeniu termicznym:

 • oparzone miejsce schłodzić zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez co najmniej 10 minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy),
 • ranę osłonić luźnym, jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia).

 

Omdlenie

Omdlenie – polega na chwilowym niedokrwieniu mózgu, wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji krążenia ogólnego, w wyniku emocji oraz innych obciążających czynników, jak długotrwałe stanie, upał, ból. Omdlenie może wystąpić u zupełnie zdrowego człowieka.

Pierwsza pomoc przy omdleniu:

 • umożliwić dostęp świeżego powietrza,
 • położyć na placach osobę i unieść nogi na wysokość 30-40 cm,